Στάσεις

Οι μήνες πέρασαν και οι στάσεις παρέμειναν "μαύρο χάλι"

Οι μήνες πέρασαν και οι στάσεις παρέμειναν "μαύρο χάλι"

Ποιος επιτέλους θα αναλάβει την ευθύνη;