Στατική Επάρκεια

Μελέτες στατικής επάρκειας και επεμβάσεων για σχολεία του Δ. Γόρτυνας

Μελέτες στατικής επάρκειας και επεμβάσεων για σχολεία του Δ. Γόρτυνας

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίας Βαρβάρας και το Δημοτικό Σχολείο Γέργερης