Στατίνες

Οι περισσότερες παρενέργειες των στατινών οφείλονται στην αρνητική προκατάληψη των ασθενών

Οι περισσότερες παρενέργειες των στατινών οφείλονται στην αρνητική προκατάληψη των ασθενών

Η έρευνα δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο από ψυχοσωματική άποψη παίζει η αρνητική προκατάληψη για ένα φάρμακο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ