Στέφαν Λόφβεν

COVID-19: Η διαφορετική αντιμετώπιση στη Σουηδία

COVID-19: Η διαφορετική αντιμετώπιση στη Σουηδία

Φαίνεται να εγκρίνεται από την πλειοψηφία των Σουηδών