Στήριξη στην Ελλάδα

Μήνυμα στην Τουρκία, στήριξη στην Ελλάδα από την ομάδα MED7

Μήνυμα στην Τουρκία, στήριξη στην Ελλάδα από την ομάδα MED7

Τι αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων