Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης

Κινητοποίηση για τα κτίρια του Πολυτεχείου

Κινητοποίηση για τα κτίρια του Πολυτεχείου

Από τον  Σύλλογο Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης