Συμβουλευτική  Επιτροπή Πολιτικής

Επανεκλογή Δημάρχου Ρεθύμνης στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτικής

Επανεκλογή Δημάρχου Ρεθύμνης στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτικής

Δράσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη κινητικότητα για καθαρές, ασφαλείς, έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές