Συμβούλια Νεολαίας

Πρωτοβουλία για τα Συμβούλια Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά

Πρωτοβουλία για τα Συμβούλια Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση ενθάρρυνσης συμμετοχής των νέων του Δήμου Πλατανιά σε δράσεις τοπικού επιπέδου.