Συμβούλιο Άμυνας

Ελληνοτουρκική κρίση: Αποτίμηση της κατάστασης στο έκτακτο Συμβούλιο Άμυνας

Ελληνοτουρκική κρίση: Αποτίμηση της κατάστασης στο έκτακτο Συμβούλιο Άμυνας

Τρεις ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση