Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

Στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθ.Α.Α.Ε ο καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης

Στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθ.Α.Α.Ε ο καθηγητής Σπύρος Αναστασιάδης

Η επιλογή του κ. Αναστασιάδη έρχεται ως αναγνώριση της σημαντικής του συνεισφοράς στην προαγωγή και ανάδειξη των διαδικασιών αξιολόγησης και προαγωγής της ποιότητας του Πανεπιστημίου που έχουν οδηγήσει στην επιβεβαίωση της Αριστείας του από σειρά Επιτροπών