Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Θετικός στον κορωνοϊό και δεύτερος υπάλληλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θετικός στον κορωνοϊό και δεύτερος υπάλληλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

O ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση από την Τρίτη