Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Proactive: Μαζί χτίζουμε το μέλλον της επιχείρησής σας!

Proactive: Μαζί χτίζουμε το μέλλον της επιχείρησής σας!

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από το 2004