Σύμη

Ο Δήμαρχος Σύμης στο Καλοκαίρι Μαζί

Ο Δήμαρχος Σύμης στο Καλοκαίρι Μαζί

Άνοιξε ο τουρισμός, άδειο το νησί