Συμπληρωματικές δηλώσεις

 Νέες συμπληρωματικές δηλώσεις και διορθώσεις - Οι ημερομηνίες καταβολής των 800 ευρώ

Νέες συμπληρωματικές δηλώσεις και διορθώσεις - Οι ημερομηνίες καταβολής των 800 ευρώ

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) 13/5/2020