Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων για τον κορωνοϊό

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων για τον κορωνοϊό

"Ας βοηθήσουμε όλοι ούτως ώστε σε λίγους μήνες από τώρα ο κορωνοϊός να αποτελεί μία κακή ανάμνηση"