Σύνδεσμος Βιομηχανιών

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης εργαζομένων από τον ΣΒΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης εργαζομένων από τον ΣΒΕ

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Χανίων