Συνεδρίαση

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, την Παρασκευή

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, την Παρασκευή

Η πρώτη για τον Προϋπολογισμό, η δεύτερη για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ