Συντονιστική Επιτροπή

Συνέχεια των καταλήψεων αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των μαθητών

Συνέχεια των καταλήψεων αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των μαθητών

Οι μαθητές καλούν τους καθηγητές να μην εφαρμόσουν τις «τηλε - απουσίες» και την τηλε- εκπαίδευση στα σχολεία, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.