Συντονιστής Οδοντρίατρος

Συντονιστή Οδοντίατρο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης όρισε η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας

Συντονιστή Οδοντίατρο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης όρισε η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον συντονισμό και την οργάνωση δράσεων αγωγής και πρόληψης της στοματικής υγείας