Συσσωρευτές

Συσσωρευτές: Ένα επικίνδυνο απόβλητο που απειλεί το περιβάλλον και το Νησί μας

Συσσωρευτές: Ένα επικίνδυνο απόβλητο που απειλεί το περιβάλλον και το Νησί μας

Πώς η εταιρεία Καθέρης ΑΒΕΕ καταφέρνει να προστατεύσει το περιβάλλον από ένα επικίνδυνο απόβλητο