Σύστημα επισύμανσης ποιότητας

Αντίθετη η Ελλάδα"Όχι" στο σύστημα επισήμανσης ποιότητας τροφίμων Nutri-Score

Αντίθετη η Ελλάδα"Όχι" στο σύστημα επισήμανσης ποιότητας τροφίμων Nutri-Score

Από τους επιστήμονες και τεχνοκράτες του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος καθώς και τα Μέλη του Δ.Σ του ΣΕΒΕΚ.