Ταφή Αποβλήτων

Κ. Χατζηδάκης: Στα 15 ευρώ ανά τόνο το τέλος ταφής αποβλήτων

Κ. Χατζηδάκης: Στα 15 ευρώ ανά τόνο το τέλος ταφής αποβλήτων

Σταδιακή αύξηση ως τα 35