Ταχυδρόμοι

Ταχυδρόμοι στο χωριό: Ένας σύνδεσμος με τους ηλικιωμένους

Ταχυδρόμοι στο χωριό: Ένας σύνδεσμος με τους ηλικιωμένους

Καθημερινή η παρουσία του ακόμη και στην περίοδο της καραντίνας με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις