Ταμείο Ανάκαμψης

Τρεις πηγές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τρεις πηγές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ροή των δανείων θα ξεκινήσει από το 2022

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ