Ταξιδιώτες

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύστημα ιχνηλάτησης επαφών των ταξιδιωτών

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύστημα ιχνηλάτησης επαφών των ταξιδιωτών

Με το νέο σύστημα θα επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων για την ιχνηλάτηση των επαφών των ταξιδιωτών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ