Τεχνικές

Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών αναβάθμισης σε σχολεία

Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών αναβάθμισης σε σχολεία

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης από τον Δήμο Χανίων & το Πολυτεχνείο Κρήτης