Τεχνικό Επιμελητήριο

Θλίψη στο ΤΕΕ για το θάνατο του Γιώργο Ζερβάκη

Θλίψη στο ΤΕΕ για το θάνατο του Γιώργο Ζερβάκη

Το ψήφισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου