Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων

Η παράταξη "Ηράκλειο 3.7.5" για την οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων

Η παράταξη "Ηράκλειο 3.7.5" για την οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων

"Υπέρτατο μέλημα της Δημοτικής κίνησης «Ηράκλειο 3.7.5» είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και παράλληλα η καταβολή κάθε προσπάθειας, (μέσα από τη σύνθεση και τη συνύπαρξη διαφορετικών δυνάμεων), για τη βοήθεια και την ελάφρυνση των Δημοτών & επιχειρηματιών, από «βάρη» που δεν μπορο[...]

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ