ΤΕΡΝΑ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2024

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2024

Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη προς τους μετόχους € 34,8 εκατ., αυξημένα κατά 51,3% και προσαρμοσμένα EBITDA[1] € 148,3 εκατ. (+20%) - κέρδη ανά μετοχή προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα[2] € 0,37

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ