Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Αναβολή εκδηλώσεων στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Αναβολή εκδηλώσεων στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Επαναλειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου “Κήπος”