Θεομηνίες

 Χρηματοδότηση 130.000 € στο δήμο Αγίου Βασιλείου για τη αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες

Χρηματοδότηση 130.000 € στο δήμο Αγίου Βασιλείου για τη αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες

Η έκτακτη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ