Θεραπευτές Ειδικής Αγωγής

Άμεσα μέτρα στήριξης ζητούν οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής

Άμεσα μέτρα στήριξης ζητούν οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής

Οι θεραπευτές επισημαίνουν πως ο κλάδος έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα κι αρκετοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο επαγγελματικής επιβίωσης