Θερμοκάμερες

Έλεγχος με θερμοκάμερες στην είσοδο της Λότζια

Έλεγχος με θερμοκάμερες στην είσοδο της Λότζια

Στο προσωπικό του Δήμου έχει διανεμηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός μασκών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την εκ νέου προμήθεια αντισηπτικών.