Θρησκευτικές Συναθροίσεις

Γερμανία: Συνταγματική η απαγόρευση των θρησκευτικών συναθροίσεων

Γερμανία: Συνταγματική η απαγόρευση των θρησκευτικών συναθροίσεων

Αυστηρά τα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση της επιδημίας