Τιμή Μετοχών

Microsoft: Τα έσοδα τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επενδυτών

Microsoft: Τα έσοδα τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επενδυτών

Βοήθησε πολύ η μεγάλη ζήτηση εφαρμογών και τεχνολογικών λύσεων για την εργασία από το σπίτι