Τμήμα Λογοθεραπείας

Πρώτη στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πατρών η Σωτηρία Καρβέλη

Πρώτη στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πατρών η Σωτηρία Καρβέλη

Η μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου κατόρθωσε να συγκεντρώσει 18.520 μόρια στις πανελλήνιες