Τμήμα Πιστοποιητικών

"Επιμένουν" οι ουρές στο Πρωτοδικείο

"Επιμένουν" οι ουρές στο Πρωτοδικείο

Παρά την παρέμβαση για ηλεκτρονικές αιτήσεις