ΤΟΕΒ Μεραμπέλλου

Κλέβουν υδρόμετρα από αγροτικές εκτάσεις

Κλέβουν υδρόμετρα από αγροτικές εκτάσεις

Νέες κλοπές υδρομέτρων του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου, έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές