Τοιχίο

Χτίζεται το τοιχίο, στενεύει ο δρόμος

Χτίζεται το τοιχίο, στενεύει ο δρόμος

Στενεύει περισσότερο ο δρόμος