Τοπικά Προγράμματα

Τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και Μεσαράς: Τα επόμενα βήματα

Τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και Μεσαράς: Τα επόμενα βήματα

Συνολικά θα διατεθούν περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 11 εκατομμύρια ευρώ.