Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε πως τα Αστερούσια έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν σημείο αναφοράς