Τουρκική NAVTEX

Γερμανικά ΜΜΕ: Παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη Μεσόγειο

Γερμανικά ΜΜΕ: Παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη Μεσόγειο

Τι γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ για την έκδοση τουρκικής «Navtex»