Τράπεζα Ελλάδος

Πρόβλημα στο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος

Πρόβλημα στο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος

Το πρόβλημα αφορούσε στο πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ