Τουρισμός: «Άλμα» 15,1% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις Ιουλίου

Newsroom
Newsroom

Βρετανοί οι μεγαλύτεροι «καλοπληρωτές»

Γερμανοί, Αμερικάνοι, Γάλλοι και Βρετανοί τουρίστες γέμισαν τα ταμεία της χώρας τον Ιούλιο κατατάσσοντας την πολύ ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων τους, καθώς τον μήνα που βρίσκεται στην «καρδιά» του καλοκαιριού συνέρρευσαν μαζικά και σε αυξημένους αριθμούς σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, εμφανίζοντας διεύρυνση του πλεονάσματος κατά πάνω από 480 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, στη χώρα μας κατέφθασαν 746,4 χιλ. Γερμανοί ταξιδιώτες, με αύξηση16,1%, φέρνοντας μαζί τους 581,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,1%).

Οι Αμερικάνοι τουρίστες ήρθαν στον αριθμό των 209,1 χιλ.,κατά 10,6% περισσότεροι από το 2022, και απέφεραν εισπράξεις 214,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,9%. Αξιοσημείωτη η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από την Ρωσία κατά 58,1% η οποία διαμορφώθηκε σε 6,3 χιλ. ταξιδιώτες και απέφερε έσοδα αυξημένα κατά 40,9% που διαμορφώθηκαν στα 6,3 εκατ. ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, αν και αυξήθηκε μόλις κατά 0,5% σε 372,5 χιλ. ταξιδιώτες οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,9% στα 322,0 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,4% και διαμορφώθηκε σε 802,0 χιλ. ταξιδιώτες ενώ άνοδο κατά 17,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 764,3 εκατ. ευρώ.

Διευρύνθηκε το ταξιδιωτικό πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 3,884,7 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,409,6 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 15,1% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,146,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,601,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 36,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2023: 261,4 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2022: 192,1 εκατ. ευρώ).

Όπως επισημαίνει η έκθεση της ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 0,6%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 90,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (148,2%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023,το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 8,941,5 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 7,521,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 1,736,5 δισ. ευρώ (20,2%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10,321,1 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 316,8 εκατ. ευρώ (29,8%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,379,6 δισ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 21,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 49,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 81,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Συνολικό άλμα εισπράξεων και κίνησης σε μήνα και πεντάμηνο

Τον Ιούλιο του 2023, όπως προαναφέρθηκε και με τις επιμέρους επιδόσεις των χωρών προέλευσης, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 11,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,291,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 20,3% (Ιούλιος 2023: 1,779,8 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2022: 1,479,5 δισ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 12,0% (Ιούλιος 2023: 1,747,1 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2022: 1,560,1 δισ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,0% στα 544,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 20,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 10,321,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,648,8 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 27,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,403,4 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,550,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 13,0% και διαμορφώθηκαν στα 1,098,2 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2023 συνολικά, διαμορφώθηκε σε 6,108,6 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 15,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 36,2%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης, τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 18,7% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 11,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 2,293,8 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 12,0%. Άνοδο κατά 29,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,589,6 εκατ. ταξιδιώτες.

Πηγή: insider.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ