Τρίο μπελκάντο

Το "τρίο μπελκάντο"

Το "τρίο μπελκάντο"

Όλα όσα διαμείφθηκαν στη διάρκεια μιας αναμνηστικής φωτογραφίας