Τρίτωνας

NASA: Πρόταση για αποστολή στον Τρίτωνα, φεγγάρι του Ποσειδώνα

NASA: Πρόταση για αποστολή στον Τρίτωνα, φεγγάρι του Ποσειδώνα

Η διερεύνηση του Τρίτωνα και του πώς έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου θα βοηθούσαν στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος