Τρομοκρατία

Διαρκής Επιτροπή για υποστήριξη θυμάτων βίας και τρομοκρατίας - Η Μ. Γιαννάκου πρόεδρος

Διαρκής Επιτροπή για υποστήριξη θυμάτων βίας και τρομοκρατίας - Η Μ. Γιαννάκου πρόεδρος

Τόσο στην Πρόεδρο, όσο και στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ