Τροπικά Δάση

Απειλή για τα τροπικά δάση η υπερθέρμανση

Απειλή για τα τροπικά δάση η υπερθέρμανση

Οι ερευνητές μέτρησαν περισσότερα από μισό εκατομμύριο δέντρα σε 813 τροπικά δάση σε όλο τον κόσμο για να υπολογίσουν την αποθηκευμένη ποσότητα του άνθρακα