Τρυγόνια

Η «Αθηνά» άνοιξε ξανά τα φτερά της

Η «Αθηνά» άνοιξε ξανά τα φτερά της

Ξεκίνησε τα ταξίδια το θηλυκό τρυγόνι, που φέρει ειδικό πομπό καταγραφής