Τσιμεντοστρώσεις

"Πράσινο" φως για τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων

"Πράσινο" φως για τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων

Το έργο αφορά σε πολλές κοινότητες του Δήμου μεταξύ των οποίων: Δαφνές, Βασιλειές, Σταυράκια